IMG_8524_edited.jpg

הרב שלום ראובן פיינשטיין שליט״א

HaRav Reuven Feinstein Shlit"a 

Rosh HaYeshiva, Yeshiva of Staten Island

Author of Nahar Shalom, Pirkei Shalom, and Divrei Shalom,

Son of Hagaon HaRav Moshe Feinstein ZT"L

 
 

Contact Us

Darchei Sholom

131 Bloomingdale Rd

Staten Island, NY 10309